Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Lądeckiej
 

Organizacja Pożytku Publicznego KRS 0000136007
Przekaż 1% swojego podatku dochodowego na rzecz naszego Towarzystwa!

O nas

Witamy serdecznie na stronach internetowych Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Lądeckiej.

Stowarzyszenie nasze od wielu lat działa na rzecz popularyzacji naszego regionu i zachęca mieszkańców do czynnego udziału w życiu społecznym.

Zapraszamy do działu AKTUALNOŚCI


 Noc Świętojańska 2015

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Lądeckiej wspólnie z Kawiarnią Artystyczną Dom Klahra zorganizowało siódmą edycję imprezy z okazji Nocy Świętojańskiej, która tradycyjnie uznawana była za święto wody i ognia, pełne magii i wróżb. Ewenementem było zorganizowanie imprezy na lądeckim bruku, zamiast na zielonej łące, mimo to wianki popłynęły Białą Lądecką, rzucone z Mostu Złotostockiego.

więcej informacji


 

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Lądeckiej ma zaszczyt zaprosić  na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się 12 czerwca 2015r. o godz. 18.00 w Hotelu „Bankowy" przy ul. Kościuszki 8 w Lądku Zdroju. 

więcej informacji w dziale Aktualności

  


 

 


 

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Lądeckiej ma zaszczyt zaprosić  wszystkich członków na Wieczorek Karnawałowy, które odbędzie się dnia 14 lutego 2015 r. (sobota) o godz. 17:00 w Hotelu "BANKOWY" przy ul. Kościuszki 8 w Lądku-Zdroju.

ZAPRASZAMY !!!

 


Zapraszamy do obejrzenia obrazu z kamery na żywo z widokiem Lądek-Zdrój, 

Park Zdrojowy i Zdrój WOJCIECH

proszę kliknąć

 


 

Serdecznie zapraszamy na nowy serwis internetowy projektu DOŁADUJ SIĘ W LĄDKU - promujący nasze miasto i okolice.

www.doladujsiewladku.pl


 

 PROSIMY O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NA NASZE STOWARZYSZENIE

NR 0000136007

z dopiskiem "na potrzeby chorego dziecka Klaudia Sztafińska" 

 

Relację video z VI edycji Nocy Świętojańskiej w TV KŁODZKA można  zobaczyć  TUTAJ


 

Zapraszmy do obejrzenia zdjęć z VI edycji Nocy Świętojańskiej , która odbyła sie w dniu 23 czerwca 2013 roku

kliknij aby przejść do ZDJĘĆ


 


 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ZIEMI LĄDECKIEJ ZA ROK 2012
czytaj więcej ...

 


 

ZDJĘCIA  z Nocy Świętojańskiej 23.06.2012 r.  można obejrzeć TUTAJ

 


  


 

 


 

 PROSIMY O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NA NASZE STOWARZYSZENIE

NR 0000136007


 

Głównym celem naszego Stowarzyszenia jest:

 • kreowanie i popularyzowanie pozytywnego wizerunku Ziemi Lądekciej w kraju i za granicą oraz stwarzanie przyjaznego klimatu dla rozwoju gospodarczego, społecznego i ekologicznego, a w szczególności funkcji uzdrowiskowo-turystycznej Ziemi Lądeckiej poprzez wszelkie formy oddziaływania.
 • Ocena, poszerzanie i możliwie pełne wykorzystanie zaplecza leczniczego, turystycznego, rekreacyjnego, rehabilitacyjne­go, krajoznawczego i kulturowego regionu przy zachowaniu nowoczesnych metod wspierania ochrony środowiska i dóbr kultury.
 • Materialny i kulturowy rozwój
 • Tworzenie warunków do dal­szego rozwijania form aktyw­nego wypoczynku, krajo­znawstwa i kultury fizycznej oraz różnorodnych form rekreacji i rehabilitacji ruchowej. 
 • Uczenie i doskonalenie umieję­tności aktywnego wypoczyn­ku, ze szczególnym uwzględnieniem rekreacji, sportu, turystyki kwalifikowanej wśród młodzieży. 
 • Propagowanie i doskonalenie wiedzy ekologicznej wśród społeczeństwa. 
 • Aktywne uczestnictwo w po­pularyzacji oraz ochronie dóbr kultury.

 

 

 Nieco historii ...

W maju 1997 roku powołane zostało Stowarzyszenie na Rzecz Promocji i Rozwoju Gmin Masywu Śnieżnika i Gór Złotych. Obejmowało 5 sąsiednich gmin. Efektywna działalność stowarzyszenia na tak dużym obszarze przy braku zaplecza administracyjnego, finansowego, okazała się niemożliwa i postanowiono by zmniejszyć obszar działania do gmin Lądka. Od 2001 roku po zmianach dokonanych w statucie stowarzyszenie zmieniło nazwę na Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Lądeckiej. Za główny cel swojej działalności stawia sobie stworzenie wspólnej platformy działania z samorządem Lądka Zdrój oraz zaciśnięcia przyjazdnych stosunków z sąsiadami czeskimi.

 

Towarzystwo zrealizowało, kilka ważnych imprez i działań, takich jak:

 • koncert charytatywny na rzecz dzieci,
 • bal dla dzieci z rodzin bezrobotnych z terenu gminy
 • noc Świętojańską, puszczanie wianków (2x)
 • udział w konkursie promocyjnym powiatu kłodzkiego im. Iwony Plitz
 • udział w Targach Sportów Ekstremalnych w Opolu
 • udział w l Eksploracyjnym Rajdzie Samochodów Terenowych
 • wielki Koncert Chórów z udziałem artystów z Polski i Francji
 • sprzątanie Ziemi Lądeckiej - współudział
 • odnowienie i wytyczenie szlaku spacerowego
 • współorganizacja spotkań z prof. Ciężkowskim z okazji dnia Patrona
 • towarzystwo rozpoczęło działalność wychowawczą z trudną młodzieżą poprzez akcje sprzątania szlaków i terenów turystycznych. Młodzież ta jest obecnie naszą chlubą.
 • zaadaptowaliśmy piwnicę w stoku zamieniając ją w „kapliczkę na stoku" upamiętniającą „Powódź tysiąclecia 1997r, zamontowaliśmy tablicę pamiątkową ze zdjęciami z powodzi 7.07.1997
 • wyremontowaliśmy „Źródło Antoniego"
 • udzieliliśmy pomocy technicznej, organizacyjnej i finansowej podczas organizacji Święta Bożego Narodzenia na Lądeckim Rynku
 • zainicjowaliśmy akcję w mieście „Zadbaj o swoje podwórko". Wykonaliśmy prace w najbrudniejszym podwórku w Lądku. Zainstalowaliśmy nowe płyty, bramkę, piaskownicę i zasadziliśmy krzewy.
 • 3 - cia edycja „Nocy Świętojańskiej 23.06.2009
 • uczestnictwo finansowe i organizacyjne w poświęceniu nowego obrazu i kapliczki.

 

Ogółem zasponsorowaliśmy z własnych funduszy i z darów darczyńców około 11.000 tyś. zł (2 lata).

 


 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, oś IV LEADER w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów, tytuł:

„Karpieńskie skarby”


Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  –  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

 

Pliki do pobrania:

Aktualności | O nas | Nasz statut | Fotografie | Nasze projekty | Linki | Kontakt | SudetyNET 2010 ©