Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Lądeckiej
 

Organizacja Pożytku Publicznego KRS 0000136007
Przekaż 1% swojego podatku dochodowego na rzecz naszego Towarzystwa!

2012-03-27

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2011 ROK

Na Walnym Zebraniu Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Lądeckiej, które odbyło sie 25 marca 2012 r. - P. Prezes Łucja Emeryk przedstawiła sprawozdanie z działalności za 2011 rok.

 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ZIEMI LĄDECKIEJ
ZA ROK 2011
 
I Działalność administracyjna
 1. W dniu 18 lutego 2011 r.odbyło się Walne Zebranie Towarzystwa. W związku z upływem kadencji zarządu odwołano i wybrano Zarząd (reelekcja)
  prezesa: Łucja Emeryk do roku 2014 (3 lata)
  pozostałych członków zarządu na 2 lata.
  Wybrano również dwóch dodatkowych członków Ewa Zadra i Paweł Jurkiewicz na 2 lata. Powołano Sąd Koleżeński (3 -osobowy)
  Zmiany zostały zgłoszone do Krajowego Rejestru Sądowego.
 2. Uzyskaliśmy od Urzędu dzierżawę nieruchomości gruntowej oznaczona numerem 61 (AM-4) przy ul. Langiewicza o powierzchni 1000 m2 . Teren ten w zamierzeniach towarzystwa ma służyć do organizacji imprez integrujących mieszkańców i kuracjuszy. Opłata dzierżawy za rok 2011 dokonana.
 3. - Staraliśmy się pozyskać środki na pokrycie kosztów inwentaryzacji architektonicznych,
  która stanowi podstawę do stworzenia projektu konserwatorsko – budowlanego Zamku
  Karpień.
  - Wystąpiliśmy na Sesji Rady Miejskiej oraz złożyliśmy podanie do Burmistrza
  p. Kazimierza Szkudlarka o przyznanie sumy 5.000 zł dla dr Kaczor za badania
  (wykonane) w roku 2010.
 4. Przekazaliśmy do Urzędu Miasta i Gminy pełną dokumentację dotyczącą Historycznego Herbu Miasta Lądek Zdrój ze wskazaniem jako wykonawcę dr Historii i Heraldyki Jerzego Michty.
 5. - Projekt wybudowania wieży widokowej na Radoszce
  - Wysłaliśmy list do nadleśniczego inż. Mieczysława Krywienko i uczestniczyliśmy w 2-óch
  wizjach lokalnych na Radoszce.
  * (Wniosek został zaopiniowany negatywnie, list z 19.01.2012 „ODMOWA BUDOWY WIEŻY”)
II Współpraca z Samorządem Urzędu Miasta i Gminy Lądka Zdroju
  Stwierdzamy, że współpraca z samorządem za rok 2011, była owocna, bardzo dobra, była widoczna chęć współpracy dla dobra naszego miasta.
  1. Uzyskaliśmy dotację w wysokości 1.000 zł na projekt „Noc Świętojańska – Puszczanie Wianków” edycja IV. Projekt został rozliczony. Dokumentacja projektu będzie przechowywana do roku 2016.
  2. - Uczestniczyliśmy w 3-ech kurso - konferencjach zorganizowanych przez Dyrekcję
  Ochrony Środowiska z Wrocławia i Wydział Ochrony Środowiska UMiG Lądek Zdrój
  - Ponadto uczestniczyliśmy w wyjazdach plenerowych na sesje filmowe telewizji TV 2 pod
  roboczym hasłem „Natura Się O(d) płaca.
  * (Film wyświetlony przez TV2 5-ego lutego 2012)
III Współpraca z innymi organizacjami pozarządowymi
  1. Zgłosiliśmy chęć przyjęcia na 6-cio miesięczny staż Olgi Maćkowiak, beneficjentki programu „Na dobry początek staż”. Fundacja Ka-tet przydzieliła nam stażystkę oraz udostępniła wykup za symboliczną złotówkę NOTE-BOOK-a, używanego podczas stażu (mamy na stanie). Staż Olgi Maćkowiak – zakończył się sukcesem (piękna uroczystość zakończenia stażu, dyplomy w Starostwie Kłodzkim). Dokumentacja Olgi Maćkowiak będzie przechowywana do roku 2020.
  2. Rozliczyliśmy projekt „Karpieńskie Skarby” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Lokalna Grupa Działania „Kłodzka Wstęga Sudetów” udzieliła nam wszelkiej pomocy przy rozliczaniu projektu. Szczególne podziękowania dla pani Prezes Fundacji Sylwii Mielczarek oraz Dorocie Kuczwalskiej z biura tejże Fundacji. Aby zrealizować ten projekt zostały zaciągnięte pożyczki z Polsko – Amerykańskiego banku PAFPIO w kwocie 22.000 oraz od osoby prywatnej w kwocie 10.500. Obie pożyczki zostały w pełni spłacone. Dokumentacja projektu będzie przechowywana do 2016 łącznie ze sprzętem.
IV Działalność promocyjna i kulturalna
  1. W październiku 2010r., uczestniczyliśmy czynnie w uroczystościach poświęconym solidarności Polsko – Czesko – Słowackiej w Lądku Zdroju. Gościem honorowym był ambasador Republiki Czech Jan Sechter. Na tę okazję zasponsorowaliśmy film – reportaż w TV Kłodzko z Kurierem Solidarności Zdzichem Dumańskim w roli głównej.
  Można zobaczyć na naszej stronie www.tpzl.org.pl. Linki „Szlaki Solidarności”.
  2. 23 czerwca zorganizowaliśmy IV – Edycję Nocy Świętojańskiej – Puszczanie Wianków. W tym roku impreza zgromadziła co najmniej 1000 kuracjuszy i mieszkańców. Impreza bardzo udana. Niestety impreza, to fiasko finansowe i nie przyniosła towarzystwu planowanych wpływów – niezbędnych celem spłacenia pożyczek zaciągniętych na projekt „Karpieńskie Skarby”. Po wielu naradach zrozumieliśmy nasz błąd. Członkowie zarządu (3-ech) byli nieobecni, a prezes i vice -prezes nie dopilnowali przebiegu katteringu. Novum była obecność pomysłodawców „Doładuj się w Lądku” odbyła się prezentacja programu. Zasponsorowaliśmy film – reportaż w TV Kłodzko.
  Można zobaczyć na naszej stronie www.tpzl.org.pl Linki: „Noc Świętojańska 2011”.
  3. P. Roman Kaczmarczyk zorganizował w ramach „Doładuj się w Lądku” „Wędrówki z GPS-em po szlakach. Odbyło się razem VIII wędrówek, uczestniczyliśmy tylko 1 raz.
  Patrz „Doładuj się w Lądku. www.ladek.pl
  4. Należy wspomnieć o pięknej imprezie „100 lecie źródła św. Jadwigi” - której współorganizatorem był pan Ludwik Pikuła – honorowy członek towarzystwa.
  5. 24 września zorganizowaliśmy imprezę „Swojskie jesienne klimaty”. W programie było uroczyste przecięcie wstęgi, które zainicjuje nasz teren o nazwie „Zakątek zielarki” (wg starego podania lądeckiego), odbyło się pieczenie ziemniaków i konkurs na najpiękniejszy bukiet jesienny, śpiewały „Wiolinki” pod dyrekcją pani Doroty Wieczorek.
  Impreza przyniosła zyski.
  6. 1 października zorganizowaliśmy imprezę „Festyn z Historią”, celem tej imprezy było przypomnienie mieszkańcom Lądka i kuracjuszom o walorach historycznych i turystycznych najstarszego zabytku Ziemi Kłodzkiej – Zamku Karpień. Impreza uświetniona przez obecność dwóch panów tej Ziemi” - p. Burmistrza Kazimierza Szkudlarka i byłego pana tej Ziemi rycerza Hinko Krusiny (kustosza muzeum z Javornika p. Milana Rychly oraz starostki miasta Javornik mgr Teresy Karesowej.
  Były pokazy tańca średniowiecznego, pokazy tańca z ogniami, wyjazd dwóch burmistrzów wozem terenowym aż na granicę w Lutyni, loteria fantowa. Pan prezes uzdrowiska Zbigniew Piotrowicz pięknie opowiadał o książkach i zakątkach Ziemi Lądeckiej. Pan Piotrowicz kandydował do Sejmu RP
  Impreza przyniosła dochód.
  Zasponsorowaliśmy reportaż film TV Kłodzko patrz www.tpzl.org.pl
  7. Z okazji Świąt Bożego Narodzenia w Lądku Zdroju członkowie Zarządu (v-prezes Janusz Sas i członek zarzadu p. Zbigniew Toch) zorganizowali „Świąteczną Paczkę” w ramach kiermaszu świątecznego zorganizowanej przez CKiR Lądczanie dorośli i mali otrzymywali paczki. Zobacz art. str. 4 Debaty Lądekie Nr 1/2012
V Estetyka gminy
  1. Uczestniczyliśmy w akcjach „Sprzątanie Lasu”
  2. Wiosenne bielenie (białkowanie) Kapliczki na Langiewicza, kapliczki na stoku.
  3. Czyszczenie terenu natura 2000 i Jaskini przy rzece.
  4. Czyszczenie Zamku Karpień (wywóz 3-ech worków śmieci (plastiki, puszki i inne).
VI Finanse
  1. W roku 2011 całkowity koszt działań które przeprowadziliśmy wyliczony jest w oparciu o obowiązujące stawki i znajduje się w sprawozdaniu finansowym sporządzonym przez naszego skarbnika.
  2. Jednakże ponieśliśmy koszty nie figurujące w sprawozdaniu finansowym takie jak: transporty, wypłaty zespołom artystycznym, upominki, filmy – reportaże, plakaty i wynoszą one 2400 zł. Należy je potraktować jako darowiznę członków.
  3. Natomiast suma 6.000 zł została wpłacona na konto towarzystwa jako „wkład własny” celem uregulowania pożyczki zaciągniętej od p. Sylwii Mielczarek,za którą dziękujemy.
 
Podziękowania
 • za bardzo szeroko pojętą pomoc w rozliczeniu projektu „Karpieńskie skarby” pani Sylwii Mielczarek prezesa Fundacji Kłodzka Wstęga Sudetów – Lokalna Grupa Działania
 • dziękujemy również naszym sympatykom i wolontariuszom: Romanowi Magierle, Jarosławowi Rudnickiemu, Klubowi Wozów Terenowych, Michałowi Rybeczko, Józefowi Łakucewiczowi, państwu Jaworkom, pani Lucynie Czekałowskiej, panu Ryszardowi Doboszowi
 
Prezes Łucja Emeryk
25 marca 2012
 

Sprawozdanie to można pobrać TUTAJ

 

« powrót
Aktualności | O nas | Nasz statut | Fotografie | Nasze projekty | Linki | Kontakt | SudetyNET 2010 ©