Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Lądeckiej
 

Organizacja Pożytku Publicznego KRS 0000136007
Przekaż 1% swojego podatku dochodowego na rzecz naszego Towarzystwa!

2015-06-12

12 czerwca 2015r. o godz. 18.00 - Walne Zebranie Członków

 Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Lądeckiej ma zaszczyt zaprosić  na Walne Zebranie Członków, które odbędzie się 12 czerwca 2015r. o godz. 18.00 w Hotelu „Bankowy" przy ul. Kościuszki 8 w Lądku Zdroju. W przypadku braku kworum drugi termin ustalono na godz. 18.15.

Obecność jak i opłacanie składek (60 zł rocznie) jest obowiązkiem każdego członka. Przed jak i w trakcie spotkania będzie można uregulować składki za 2014r. i 2015r.
Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków przez Przewodniczącego.
2. Stwierdzenie zdolności Walnego Zebrania Członków, Towarzystwa Przyjaciół
Ziemi Lądeckiej do podejmowania uchwał.
3. Zatwierdzenie   porządku   obrad   Walnego   Zebrania  Członków,   Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Lądeckiej.
4. Wybór Komisji skrutacyjnej.
5. Przedstawienie    przez    Zarząd    Towarzystwa    Przyjaciół   Ziemi    Lądeckiej
sprawozdanie z działalności za okres pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków.
6. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjna sprawozdania z kontroli i wniosku
w sprawie udzielenia Zarządowi Absolutorium za 2014r.
7. Przedstawienie   przez    skarbnika    sprawozdania  finansowego  z  dochodów i wydatków z działalności za rok 2014r.
8. Podjęcie    uchwały nr 1/2015 w sprawie udzielenia Zarządowi Absolutorium za rok 2014.
9. Podjęcie uchwały nr 2/2015 o zatwierdzeniu kierunków działania, planowanych
do realizacji w 2015r.
10. Sprawy wniesione przez członków
11. Dyskusja
12. Podjęcie uchwał w zakresie spraw wniesionych przez członków.
Zakończenie   obrad   Walnego   Zebrania   Towarzystwa   Przyjaciół   Ziemi   Lądeckiej przewidujemy na godzinę 19.30.
Przewodniczący Walnego Zebrania Członków Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Lądeckiej Roman Łambucki
« powrót
Aktualności | O nas | Nasz statut | Fotografie | Nasze projekty | Linki | Kontakt | SudetyNET 2010 ©